20. oddíl Ginkgo

Co to znamená "oddíl s rozšířenou duchovní výchovou"

V charakteristice našeho oddílu uvádíme, že jsme oddíl s rozšířenou duchovní výchovou. Co to znamená?

Za duchovní program lze považovat buď program náboženský, nebo program směřující k určitému zamyšlení se.
Pokud jde o náboženskou náplň našeho programu, snažíme se ji uskutečňovat především jako možnost. Snažíme se dát dětem, které mají zájem, alespoň možnost zúčastnit se nedělní bohoslužby. Tato účast však zásadně nebývá povinná a nevěřícím dětem nebývá nijak vnucována.
Především na táborech, často ale i na vícedenních výpravách, jsou důležitou součástí našeho programu tzv. slůvka. Jedná se o krátká zamyšlení se na začátku a na konci dne, někdy jejich součástí je také modlitba.
Na táboře také především pro starší skauty zařazujeme do programu nejrůznější diskuse. Snažíme se je tak naučit schopnosti hlubšího přemýšlení.

Věřící rodiče na našem oddíle oceňují zařazení svého dítěte do kolektivu, ve kterém má možnost poznat věřící kamarády - ve škole obvykle tato možnost chybí. Ani možnost účasti na nedělní bohoslužbě není v jiných volnočasových organizacích obvyklá. Nelze však zaměňovat skautský oddíl s institucí náboženské výchovy a mít na něj v tomto ohledu příliš velké požadavky.

Rodiče bez náboženského vyznání zase mohou vnímat jako velký přínos, že jejich dítě bude mít možnost naučit se hlubšímu vnímání světa. Život v přírodě, který je významným prvkem skautingu, nabízí mnoho možností, jak vnímat duchovní hodnoty přesahující materiální svět a dávající životu smysl a směr. A tak každý skaut může modlitbu na začátku nebo na konci dne vnímat jako možnost směřovat své myšlení k vyššímu, nás přesahujícímu principu, ať už za něj považuje Boha, přírodu či cokoliv jiného.

Členy našeho oddílu jsou jak věřící, tak nevěřící děti. Ostatně i vedení oddílu je z hlediska náboženského smíšené. Vnímáme to jako možnost učit se vzájemnému porozumění a toleranci.

Duchovní listy ke stažení.