20. oddíl Ginkgo

Vážení rodiče


Pokud k nám chcete svého syna přihlásit, kontaktujte některého z vedoucích.

Připravili jsme pro Vás brožuru s praktickými informacemi (co je skauting a Junák, frekvence a cena akcí, co bude Váš syn potřebovat, kdo se o děti stará, apod.).

V našem oddíle se snažíme se, aby z nás a našich členů byli:
  • lidé charakterní a zodpovědní, kteří věří, že život je příležitost ke službě
  • lidé otevření budoucnosti a schopní na sobě stále pracovat
  • lidé rozhodní, nenechající se vláčet okolnostmi, ale aktivně utvářející svůj život
  • lidé praktičtí a tvořiví, kteří umějí najít řešení a dotáhnout je do konce
  • lidé samostatní, schopní postarat se o sebe a zároveň otevření spolupráci s druhými
  • lidé plně zapojení do života v různých společenstvích
  • lidé snažící se o dlouhodobé rozvíjení vztahů, vytváření pevných vazeb
  • lidé, kterým nechybí sebedůvěra a radost
  • lidé, kteří uznávají duchovní hodnoty přesahující materiální svět a dávající životu směr