20. oddíl Ginkgo

20. oddíl Ginkgo

Oddílový znak
zacházíme s tím, co se v životě společnosti stává čím dál více vzácnou komoditou. Zprostředkováváme reálný prožitek, opravdovost v prožívání ideálů, kontakt s krásou přírody i možnost navázat opravdové vztahy, které vydrží celý život. Společnost se překotně vyvíjí, ale tyto potřeby zůstávají jako stálé konstanty v životě jedince jakéhokoliv věku.

  • jsme chlapecký skautský oddíl s bohatou tradicí, dobrým mladým kolektivem a zajímavým programem,
  • jsme členy spolku Junák - český skaut, spadáme pod českobudějovické středisko Walden,
  • zároveň jsme registrování jako jeden z kroužků Domu dětí a mládeže České Budějovice
  • pracujeme ve třech věkových kategoriích: vlčata (6-11 let), skauti (11-15 let), roveři (nad 15 let),
  • máme zhruba 50 dětských členů,
  • fungujeme díky dobrovolnické práci 17 aktivních vedoucích a širšího podpůrného týmu
  • každý týden se scházíme na schůzkách, 1-2× měsíčně na oddílových výpravách,
  • každý rok o letních prázdninách pořádáme tábor v podsadách,
  • náš oddíl je s rozšířenou duchovní výchovou, ale chodí k nám každý, kdo projeví zájem a je ochoten si najít čas pro oddílovou činnost.